top-solar-system.jpg

מערכות סולאריות ביתיות

מערכת סולארית כוללת פאנלים סולאריים אשר מותקנים על גג הבית וממיר חשמל אשר מותקן על אחד הקירות החיצוניים של הבית או על גג הבית.

תפקידו של ממיר החשמל הוא להמיר את החשמל המיוצר באמצעות הפאנלים הסולאריים (חשמל DC) לחשמל המשמש את הבית (חשמל AC).

איך זה עובד?

 • • כל 3 פאנלים המותקנים על שטח גג של כ- 10 מ"ר מייצרים חשמל בשווי של כ- 900 ₪ לשנה.
  גודל המערכת יותאם לצריכת החשמל השנתית של משק הבית ובהתחשב בשטח הגג הפנוי.
 • • חיבור הבית לרשת של חברת החשמל לא ישתנה והצרכן יזוכה בחשבון החשמל על החשמל שייצר באמצעות הפאנלים הסולאריים בשיטת "מונה נטו"
 • • תקופת האחריות על הפאנלים הסולאריים הינה 25 שנה (10 שנים אחריות מלאה ועוד 15 שנים אחריות על תפוקת ייצור) תקופת האחריות על ממיר החשמל הינה 10 שנים
 • • תקופת ההתקשרות מול חברת חשמל אינה מוגבלת בזמן

שלב התכנון ועד הרמת המתג

התהליך אותו אנרפוינט מלווה את לקוחותיה

1. בדיקת היתכנות, ייעוץ מקצועי ובחינת כדאיות

2. החלטה על מודל ההשקעה: רכישה במזומן, רכישה בהלוואה, רכישה בהלוואה תפעולית
3. הכנת תכנית הצבה ותוכנית חשמלית על גג המבנה
4. רישום והגשת הבקשה לחברת חשמל
5. התקנת המערכת הסולארית על ידי המתקינים של אנרפוינט
6. בתום ההתקנה עדכון הרשות המקומית וקבלת אישור משרד האנרגיה

רגולציה

שינויים רגולטוריים, שחלו לאחרונה, הסירו לחלוטין את חסמי הכניסה ללקוחות הפרטיים

• צרכנים ביתיים רשאים להשתלב בהסדרה מבלי שיחויבו להתקין מונה תעו"ז. המונה הביתי הרגיל יוחלף

על ידי חברת חשמל למונה ביתי דו כיווני
• פטור מכל חובת דיווח לרשויות המס, לרבות מתשלומי מיסים
• פטור מפתיחת תיק ומדיווח למע"מ
• פטור מתשלום ארנונה
• אין צורך בהיתר בניה

כיום תהליך הקמת המערכת הינו מהיר ופשוט וכרוך ברישוי מול חברת החשמל בלבד

 • 2
 • 6
 • 7
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5

לקבלת ייעוץ מומחה

[ללא עלות וללא התחייבות]

Copyright © enerpoint 2018

Design by Studio Bahir  |  Site by Actvtec